smallZabezpečenie agentských služieb 

v prístavoch Constantza a Galati, (v Rumunsku) v oblasti lodnej prepravy, opravy a montáže lodí.

Sprostredkovanie agentských služieb v Dunajskom prístave Galati a v Čiernomorskom prístave Constantza – v Rumunsku.

  • Zabezpečenie príchodovej revízie lode a vybavovanie colných formalít.
  • Zabezpečenie pristávacieho miesta v prístave.
  • Zabezpečenie vylodenia a nalodenia lodných posádok.
  • Zabezpečenie pripojenie na el. sieť v prístave.
  • Zabezpečenie tankovania PHM a pitnej vody
  • Zabezpečenie vykládky a nakládky tovaru.
  • Zabezpečenie riešenia prípadných technických problémov.
  • Zabezpečenie prípadných medicínskych služieb.
  • Zabezpečenie právnych služieb.
  • Zabezpečenie doplnenia potravinových zásob lodí.

a všetkých záležitostí spojené danou činnosťou.