Elektromontážné práce, vrátane vypracovanie projektov

  • Kábeláž, montáž a zapájanie elektrických zariadení lodných objektov.
  • Kábeláž, montáž a zapájanie elektrických zariadení plávajúcich strojov
  • Elektro – zámočnícke práce
  • Kábeláž, montáž a zapájanie elektrických zariadení bytových a priemyselných budov.