Fotovoltaické systémy

Nech slnko svieti aj vo Vašom dome, rentabilná investícia do budúcnosti pri ktorej šetríte už od prvého dňa inštalácie.

Nami ponúkané produkty sú najvyššej kvality s minimálnou údržbou.

Spĺňajú všetky parametre a normy pre získanie štátnej dotácie v polovici investovanej sumy na projekt, najviac 2550.-Eur.

Technické riešenie je pripravené vždy podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. FTV systémy možno inštalovať na strechy, preto nevzniknú žiadne nároky na využitie pôdy, Môže byť umiestnená takmer kdekoľvek, je bezhlučný a bez žiadnych škodlivých emisií. Hlavným výsledkom FTV systému je premena slnečného žiarenia na energiu. Výhodou tejto energie je jej čistota a redukcia emisií CO2., takto vyrobená elektrina sa používa na vlastnú spotrebu.

Loading...

Cenová ponuka

cenyPožiadavka zákazníka:
Vypracovanie cenovej a energetickej kalkulácie

Stručná charakteristika navrhovaného systému:

  • on GRID systém
  • počet elektrických fáz systému : 1,3 fázovy
  • navrhovaný špičkový výkon systému:
  • približná GPS lokalita systému:
  • ročná úspora energie: cca kWh
  • potrebná volna plocha strechy: m2

Stručná charakteristika spotreby zákazníka:

  • približná ročná spotreba elektrickej energie: kWh
  • vlastník:

Popis systému ponuky:

Systém v tejto ponuke je plnohodnotný a pozostáva z kompletného príslušenstva vrátane služieb montáže. Na systém sa vzťahuje zákonná záruka 2 roky, neskôr záruka určená výrobcom zariadení ak je tomu tak.

V systéme sú použité certifikované zariadenia, ktoré spĺňajú všetky normy potrebné pre uvedenie do činnosti.Používame výhradne zariadenia, ktoré majú dobré meno a kvalitu a sú cenovo primerané našim zákazníkom.

Kroky potrebné pred realizáciou systému s ktorými Vám pomôžeme:

1. Vypísanie žiadosti pre distribučnú spoločnosť ďalej len DS     photovolt 23
pomôžeme Vám s prípravou žiadosti o pripojenie do DS
DS môžu požadovať vypracovanie schémy k žiadosti

2. Stanovisko DS
– Kladné stanovisko , DS Vám oprávňuje pokračovať vo výstavbe fotovoltaickej elektrárne dalej len FVE
– Záporné stanovisko je potrebné čo najskôr oznámiť nám, dôvody môžu byť rôzne: Napr. interná zmena DS, chýbajúce údaje

3. Objednávka a konzultácia – konzultácia len v prípade kladného rozhodnutia DS
– Vytvorenie objednávky na vybranú cenovú kalkuláciu schváleného systému DS a následné vytvorenie zálohovej faktúry za celý projekt.
– po prijatí zálohovej platby príprava zariadení a materiálu.
– Počas prípravy materiálu spoločná konzultácia na predbežnom dátume montáže systému

4. Montáž realizácia projektu
– realizácia výstavby FVE v dohodnutý termín
– v prípade dohodnutého finančného vyučtovania v hotovosti je potrebné, aby osoba zodpovedná alebo poverená bola pri vyúčtovaní fyzicky prítomná ak nebolo vopred dohodnuté inak.

5. Kompletizácia dokladov o oznamovacom povinnosti do DS
– Po realizovaní výstavby FVE Vám do 14 prac.dní pripravíme potrebné dokumenty k oznámeniu o realizacií výstavby FVE. Doklady ako schéma a revízna elektrikárska správa Vám budú doručené spolu s tlačivom oznámenia pre DS.
– Doklady pošlete do DS a následne Vás pracovníci DS budú kontaktovať o zmene elektronického meradla za meradlo určené pre odberné miesto s naištalovanou FVE.

Akékoľvek informácie o realizácií projektu Vám poskytneme na tel.č. +421 915 729 649
Alebo emailom: pantex@pantex.sk

Výkon v kW Cena v Eur vr. DPH Výška dotácie v EUR Konečná cena po odrataní dotacie vr. DPH Návratnosť v rokoch Zúročenie z investovania v p.a.% Ušetrená suma / rok v EUR
1 2 512 1 200 1 312 9,9 8,49 132
2 3 888 1 944 1 944 7,4 13,6 264
2,5 5100 2550 2550 7,7 12,9 330
3 5 844 2 550 3 294 8,3 12 396
3,5 6 300 2 550 3 250 8,11 12,3 462
9 12 801 2 550 10 251 9,7 10,4 1 188