Spoločnosť PANTEX s.r.o.,

bola založená v roku 1994.Hlavnou činnosťou spoločnosti je montáž, zaprevádzkovanie a servis mechanických a elektrických lodných zariadeni, preprava lodí a iných plavidiel.

Počas spôsobenie našej spoločnosti sme preravili po Dunaji z prístavu Komárno, a z Budapešti, do Galati, do Constantze a do Istambulu, atď, cca 260 morských nákladných lodí a niekoľko plávajúcich žeriavov. Tieto plavidla v cielových prístavoch boli znovumontované, odskúšané v morských podmienkach a odovzdané konečnému zákazníkovi.