Predaj, a zaprevádzkovanie elektrocentrál a generátorov

Naša spoločnosť od svojho založenia od r. 1994 zapojila a zaprevádzkovala cca 800 ks dieselgenerátorov.

O nás

Naša spoločnosť od svojho založenia od r. 1994 zapojila a za prevádzkovala cca 800 ks dieselgenerátorov na viac ako na 270 plavidlách, / námorné lode, plávajúce žeriavy,atď./ vyrábané pre nemeckých, holandských a ruských objednávateľov. Výkon DG bolo od 50 – 800 kW a boli uvedené do prevádzky so vysoko-stupňovou automatikou / automaticky regulovaný paralelný chod, atď /.

Na slovenský a srbský trh sme dodali DG – zabudované do 20 stopových kontajnerov – ako náhradný zdroj pre živočíšny výrobu, pre utečenecké tábory a nemocnice. V našej ponuke sa nachádzajú prenosné generátory pre výrobu el. energie od 2 – 15 KVA, s možnosťou využitia aj pre zváranie, stacionarné diesel-generátory od 8 až 1 500 KVA s možnosťou dodania s rôznym stupňom automatizácie podla potrieb zákazníka.